Hvordan barslen skal forløbe og, ikke mindst, hvor lang en barsel man gerne vil have, er en meget individuel ting. For nogen kunne de næsten være barslen foruden, mens andre vælger, at være hjemmegående de første par år af barnets liv. I min optik, er der ikke noget der nødvendigvis er bedre end andet, det handler simpelthen om, hvad man har det bedst med; for er mor og far trygge i situationen, så er baby i mange tilfælde også. Jeg mener derfor at man kan være en absolut lige så god forælder, om man vælger at tage 18 måneders barsel eller kun 3 måneder.

Jeg har (som titlen måske indikerer) valgt kun at tage 6 måneders barsel, hvilket jeg har fået et par undrende blikke over. Der vil selvfølgelig altid være forskellige faktorer der spiller ind på, hvorfor nogen vælger at tage en barsel, der er kortere end et år; for nogen er det trangen til at komme ud blandt andre voksne mennesker igen, for andre er det økonomiske årsager eller af nogle helt tredje årsager. Sagens kerne er dog den, at uanset hvilken årsag der ligger til grund for at vælge en ”kort” barsel, så skal man ikkehave dårlig samvittighed over det, det er helt okay ikke at vælge som størstedelen gør, for en lang barsel er ikke nødvendigvis hverken lykken, eller det rigtige valg, for alle.

Jeg er studerende, og har valgt kun at tage 6 måneders barsel og dermed starte op på mit studie igen til februar 2019. Det har jeg valgt af flere årsager, nogen vil måske være uenig i mit valg og det er helt okay, for så kan de selvfølgelig vælge noget andet selvJ

Studerende på barsel

Jeg er 23 år og startede på min serviceøkonom i sommeren 2017, som tager to år, og jeg skal efterfølgende læse en P.ba., som tager halvandet år, hvilket gør, at jeg (hvis jeg ikke var blevet gravid) ville have været færdig i januar 2021. Derfor synes jeg at min uddannelse kom til at trække for meget i langdrag, hvis jeg skulle holde et helt års barsel og dermed også være færdig men min uddannelse minimum et helt år senere; forudsat at vi ikke ville få flere børn imens jeg er studerende, hvilket vi ikke er sikre på vil være tilfældet.

Økonomi under barsel

Som studerende, uden studiejob grundet graviditet, giver det sig selv, at pengene ikke er så store som man godt kunne ønske sig, især ikke når man bor i Odense (eller Århus og København for den sags skyld). Dette betyder for mange, at studielån ikke så meget er et valg, men mere en nødvendighed, hvilket også har gjort sig gældende for mig. Derfor betyder det også, at hvis jeg skulle have taget 12 måneders barsel, skulle jeg også have 12 ekstra måneder med SU lån, hvilket jo er en del penge i sidste ende. Når jeg nu vælger kun at tage 6 måneders barsel, kan jeg vælge både at få dobbeltklip og mixklip i nogle måneder, hvilket betyder, at jeg i min barsel ikke behøver at tage SU lån, da jeg får dét mere udbetalt via de ekstra SU klip man får tildelt. I sidste ende spare det mig for en hel del flere penge, end jeg faktisk selv havde troet.

Aldersforskel på søskende

Jeg har et spinkelt ønske om, at der ikke skal være alt for stor aldersforskel mellem de børn vi skal have, så for at undgå en meget stram økonomi i mange år, er 6 måneders barsel det mest optimale valg for mig. Hvis jeg valgte 12 måneders barsel, ville jeg ikke blot skulle udskyde mit studie i et helt år og tage SU lån i et helt ekstra år, vores lille pige ville også være et helt år gammel og jeg ville stadig have 2,5 års studietid tilbage. I og med at jeg godt kunne tænke mig at vores børn skal være forholdsvis tæt på hinanden aldersmæssigt, hænger det jo heller ikke særlig godt sammen, at hun så allerede ville være 3,5 år gammel, før jeg er færdig med at studere, og dermed klar til at udvide familien igen.


Det betyder selvfølgelig at vores lille pige skal starte i vuggestue allerede fra hun er ca. 6 måneder gammel, hvilket, også for mig, godt kan virke lidt overvældende. Det er dog noget jeg har gjort mig en del tanker omkring, og jeg er sikker på at det nok skal komme til at gå fint. Da jeg er så heldig at have et studie, som ikke optager al min tid, har jeg mulighed for at give vores datter en glidende overgang til vuggestue, på trods af, at jeg starter studiet op igen. Derudover har jeg kun 5 minutters gang til min studie hjemmefra og ca. det samme med den vuggestue vi regner med at hun skal gå i, så, worst case scenario, er det ikke svært for mig at hente hende, skulle der dukke noget op.

Mit råd til dig som skal vælge barsel er derfor:

  • Overvej din studie/jobsituation og kig på hvilke konsekvenser en kort/lang barsel vil have for dig.
  • Kig på din økonomiske situation og se på hvad du kan forsvare overfor dig selv og hvilke følger dit valg vil have på din fremtidige økonomiske situation, efter endt barsel.
  • Se på muligheder for pasning af dit barn, hvordan passer det sammen med din studie/jobsituation.
  • Sidst, men ikke mindst! Tænkt over hvad du har det godt med, helt inde i dig selv. Lad være med at lade dig påvirke af, hvad andre siger. Det er dit liv, dit barn og din beslutning!

Hvis I har spørgsmål, eller kommentarer, så vil jeg blive så glad for at høre dem nede i kommentarfeltet. I er også meget velkomne til at komme med forslag til, hvad jeg skal lave indlæg om i fremtiden, og I kan sende mig en mail på anne@baby-life.dk ♥

Del: